Tại sao không trên VTC2

https://www.youtube.com/watch?v=gMmfYP5-sZo

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !