Kỹ sư ''hai lúa'' trên Báo Dân Trí

https://www.youtube.com/watch?v=aiGfhwDBQZs

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !