Sáng tạo Việt trên VTV3

https://www.youtube.com/watch?v=EUlrja5X18Y

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !